Przewodzące włókniny ekranujące

  Silnie przewodzące materiały włókniste na bazie węgla stały się jednym z najbardziej poszukiwanych elementów w ekranowaniu zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) ze względu na ich dobrze znane właściwości. Co więcej, cienką warstwę miedzi równomiernie platerowaną na powierzchni włókna, jako wysoce przewodzącą część funkcjonalną, osadzono przez powlekanie bezprądowe. Wydajność włóknin ekranujących Skuteczność Więcej…