Sieć elektryczna i jej parametry

Poprawne funkcjonowanie urządzeń i maszyn na terenie zakładu jest zależne od wielu różnych czynników. Przede wszystkim liczy się ich sprawność techniczna oraz prawidłowe wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem. Niemniej jednak dużą rolę odgrywają również parametry zasilania. Dotyczy to w szczególności odbiorników, które są zasilane energią elektryczną. Posiada ona wiele parametrów jakościowych, Więcej…

Separatory tłuszczowe wykorzystywane w gastronomi

Do podczyszczania ścieków zanieczyszczonych tłuszczami i olejami organicznymi wytwarzanymi przez przemysł spożywczy i zakłady gastronomiczne wykorzystywane są specjalne urządzenia. Wszystkie bowiem oleje i tłuszcze organiczne nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie muszą zostać odpowiednio zutylizowane celem uniknięcia szeregu problemów eksploatacyjnych i negatywnego wpływu na oczyszczalnie ścieków i środowisko. Funkcjonalne separatory Więcej…