Fachowa firma sprzątająca

Nie każda firma mogła pozwolić sobie na zatrudnienie stałej ekipy sprzątającej, mając dość ograniczone budżety, przeznaczone na utrzymanie pracowników. W wielu przypadkach, kierownictwo firm preferowało zaangażowanie profesjonalnych firm sprzątających, mających często o wiele większe doświadczenie niż pojedynczy, niewykwalifikowani pracownicy. W naszej firmie nie mieliśmy żadnej stałej załogi utrzymania czystości z Więcej…

Separatory tłuszczowe wykorzystywane w gastronomi

Do podczyszczania ścieków zanieczyszczonych tłuszczami i olejami organicznymi wytwarzanymi przez przemysł spożywczy i zakłady gastronomiczne wykorzystywane są specjalne urządzenia. Wszystkie bowiem oleje i tłuszcze organiczne nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie muszą zostać odpowiednio zutylizowane celem uniknięcia szeregu problemów eksploatacyjnych i negatywnego wpływu na oczyszczalnie ścieków i środowisko. Funkcjonalne separatory Więcej…

Jak skutecznie odgrzybić klimatyzację w samochodzie?

Po ulicach większych miast każdego dnia przemieszcza się bardzo wiele aut. W związku z tym obserwowane jest duże natężenie ruchu. W godzinach szczytu w najbardziej ruchliwych miejscach mogą się tworzyć zatory. Właśnie dlatego bardzo ważnym jest utrzymanie jak najwyższego poziomu koncentracji wśród kierujących. Kluczowym zagadnieniem jest ich komfort w kabinie Więcej…

Przepiękne szatki chrzcielne

Uroczystość chrztu świętego to niezwykle ważny dzień w życiu człowieka. O jej oprawę muszą zadbać rodzice wraz z pomocą ojca i matki chrzestnej. Zgodnie z tradycją podczas chrztu niezbędna jest obecność kilku dodatków, które pełnią funkcje religijną podczas mszy świętej. Są nimi gromnica z profitką i szatka. Podczas mszy kapłan Więcej…