Kiedy 1 maja 2004 roku Polska wstępowała do Unii Europejskiej wielu z nas miało nadzieję, że Polska stosunkowo szybko przystąpi także do unii walutowej i zamieni swoją dotychczasową walutę na euro. Ostatecznie wszyscy wiemy, że po upływie ponad szesnastu lat od tamtego momentu nadal płacimy w sklepie złotówkami, a w najbliższym czasie nie ma szans na jakiekolwiek zmiany.

Wpływ kursu euro na Polskę

kurs euroMogłoby więc wydawać się, że kurs euro nie wpływa na życie Polaków. Nie jest to jednak do końca prawdą, ponieważ chociaż sami w euro nie dokonujemy transakcji w sklepach, to jednak jako członkowie Unii Europejskiej odczuwamy wahania tej waluty. Najprostszym przykładem jest sytuacja osób, które pracują w krajach, w których walutą jest euro i w takiej walucie otrzymują wypłatę. W ich przypadku wzrost kursu euro jest korzystny, ponieważ wracając do Polski będą dysponowali większa siłą nabywczą. W odwrotnej sytuacji są jednak osoby pracujące w Polsce, a lubiące podróżować po Europie. Polska, jako członek strefy Schengen jest zwolniona z kontroli na granicach, dzięki czemu przepływ dóbr, usług i ludzi jest bardzo uproszczony. W tym przypadku wysoki kurs euro sprawia, że towary kupowane za granicą są dla Polaków droższe, co wyraźnie wpływa na koszty podróży zagranicznych. Oczywiście aktualny poziom kursu euro wpływa też na szereg innych kwestii, takich jak import i eksport towarów pomiędzy krajami, ale nawet pomijając ten fakt wyraźnie widać, że kurs euro wpływa na życie Polaków.

Oczywiście wahania każdej liczącej się na świecie waluty mają większe lub mniejsze oddziaływanie na Polskę i Polaków. Kurs europejskiej waluty jest jednak dla nas szczególnie istotny, ponieważ większość wymiany handlowej dokonujemy jednak z krajami ze strefy euro, co ma wpływ na ceny w naszych sklepach i rentowność firm działających na rynku międzynarodowym.